Aktiebolaget Svenska Konsult AB

Vi hjälper företag förbättra sin verksamhet genom datadrivet beslutsfattande.

Våra tjänster

Rådgivning


inom organisation, projekt och förvaltning samt data- och analysstrategi och implementation i verksamheten. 

Leverans


inom projektledning, verksamhetsanalys och kravställning inom analytics.

Utveckling


av totala beslutsstöd från datafångst, förädling och konsumtion. Front- och backendutveckling.

Våra medarbetare

Magnus Fredriksson

Magnus Fredriksson Business advisor

Senior Business Advisor

Shakir Bohari

Magnus Fredriksson Business advisor

Senior Business Advisor

Nomen Nescio

??


Vi söker dig som vill vara med i vårt team och framförallt vill vara med och skapa världens bästa konsultbolag.

Daniel Adler

Magnus Fredriksson Business advisor

Senior Business Advisor

Fanny Chang

Senior Business Consultant

Tom Armstrong

Magnus Fredriksson Business advisor

Senior Business Consultant

Sandra Svanström

Senior Business Consultant

Masoumeh Nordenmark

Senior Business Consultant

To be announced

Senior Business Consultant

Om oss

Vi är ett bolag med medarbetare som vill ha frihet i sin arbetssituation och som tar ansvar för leveransen, sina kollegor och samhället vi verkar i.  Vi är professionella och nyfikna, vi vågar utmana och ser till att leveransen till kunderna bidrar till affärsnytta och innovation.


ASK Analytics är ett kunskapsdrivet företag som präglas av jämställdhet och transparens. Vi håller personlig utveckling högt och ser till att ständigt få tillfälle att lära och utvecklas.